Navigácia

Obsah


Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenia

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 23.09.2020 31.12.2030
VZN č. 2/2019 - Zmeny a doplnky 03/2019 Územného plánu obce Veľké Kostoľany 06.06.2019 31.12.2024
VZN č. 7/2018 o zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií 13.12.2018 31.12.2025
Rok 2013 31.12.2013 31.12.2017
Rok 2012 31.12.2012 31.12.2017
Rok 2011 31.12.2011 31.12.2017
Rok 2010 31.12.2010 31.12.2017
Rok 2009 31.12.2009 31.12.2017
Rok 2008 31.12.2008 31.01.2017
Rok 2007 31.12.2007 31.01.2017

Úradné oznámenia

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Sčítanie domov a bytov 07.08.2020 31.03.2021

Rozpočet obce

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Rozpočet obce na rok 2020 30.12.2019 31.01.2021
Programový rozpočet obce 2014 - 2016 28.02.2014 31.03.2016

Program rozvoja obce Veľké Kostoľany