Navigácia

Obsah


Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenia

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v materskej škole a školskom zariadení MŠ, ktorých zriaďovateľom je obec Veľké Kostoľany 24.06.2019 31.01.2020
VZN č. 3/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v základnej škole a školskom zariadení ZŠ, ktorých zriaďovateľom je obec Veľké Kostoľany 24.06.2019 31.01.2020
VZN č. 2/2019 - Zmeny a doplnky 03/2019 Územného plánu obce Veľké Kostoľany 06.06.2019 31.12.2024
VZN č. 2/2018 o o dani z nehnuteľností 13.12.2018 31.12.2019
VZN č. 4/2018 o nájomných bytoch a nakladaní s nájomnými bytmi 13.12.2018 31.12.2019
VZN č. 6/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 13.12.2018 31.12.2019
VZN č. 5/2018 o určení názvu ulice 13.12.2018 31.12.2019
VZN č. 7/2018 o zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií 13.12.2018 31.12.2025
VZN č. 3/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v ZŠ Veľké Kostoľany 21.11.2018 31.12.2019
VZN č. 1/2018 o miestach určených na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane 03.08.2018 19.12.2019
VZN č. 3/2017 o zneškodnení odpadových vôd v obci Veľké Kostoľany 28.11.2017 31.12.2019
VZN č. 4/2017 O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v ZŠ Veľké Kostoľany 28.11.2017 31.12.2019
VZN č. 5/2017 o dani z nehnuteľnosti 28.11.2017 31.12.2019
Rok 2013 31.12.2013 31.12.2017
Rok 2012 31.12.2012 31.12.2017
Rok 2011 31.12.2011 31.12.2017
Rok 2010 31.12.2010 31.12.2017
Rok 2009 31.12.2009 31.12.2017
Rok 2008 31.12.2008 31.01.2017
Rok 2007 31.12.2007 31.01.2017

Dôležité oznamy

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Separovaný zber 15.05.2019 31.12.2019
Informácia pre chovateľov ošípaných 05.12.2018 31.12.2019

Rozpočet obce

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Programový rozpočet na rok 2019 11.02.2019 31.01.2020
Záverečný účet obce za rok 2017 12.07.2018 31.12.2025
Programový rozpočet obce na rok 2018 19.02.2018 31.12.2025
Programový rozpočet obce na r. 2017 08.02.2017 31.12.2025
Programový rozpočet obce 2014 - 2016 28.02.2014 31.03.2016

Program rozvoja obce Veľké Kostoľany

Voľby do Národnej rady SR v roku 2020

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Voľby do Národnej rady SR v roku 2020 22.10.2019 28.02.2020