Navigácia

Obsah


Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenia

Rozpočet obce

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Rozpočet obce na rok 2020 30.12.2019 31.01.2021
Programový rozpočet na rok 2019 11.02.2019 31.01.2020
Programový rozpočet obce 2014 - 2016 28.02.2014 31.03.2016

Program rozvoja obce Veľké Kostoľany

Voľby do Národnej rady SR v roku 2020

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Voľby do Národnej rady SR v roku 2020 22.10.2019 28.02.2020