Navigácia

Obsah

Späť

Informácia o začatom správnom konaní v katastrálnom území Pečeňady č.j. 359/2019

Vyvesené: 11. 2. 2019

Dátum zvesenia: 27. 2. 2019

Zodpovedá: Monika Jamrichová

Späť