Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o vyzdvihnutí doporučenej zásielky občanovi, ktorý má trvalý pobyt obec Veľké Kostoľany

O z n á m e n i e

Obecný úrad Veľké Kostoľany - referát evidencie obyvateľstva oznamuje občanovi, ktorý má trvalý pobyt Obec Veľké Kostoľany, aby si vyzdvihol doporučenú zásielku na ohlasovni pobytu obecného úradu vo Veľkých Kostoľanoch.

Miroslav Šintál

 

 

 

Vo Veľkých Kostoľanoch, dňa 05.02.2019

Vyvesené: 5. 2. 2019

Dátum zvesenia: 24. 2. 2019

Zodpovedá: Eva Krajčovičová

Späť