Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o vyzdvihnutí poštovej zásielky - písomnosti občanovi, ktorý má trvalý pobyt obec Veľké Kostoľany

O z n á m e n i e

Obecný úrad Veľké Kostoľany - referát evidencie obyvateľstva oznamuje občanovi, ktorý má trvalý pobyt Obec Veľké Kostoľany, aby si vyzdvihol písomnosť na ohlasovni pobytu obecného úradu vo Veľkých Kostoľanoch.

Štefan Botka

 

 

 

Vo Veľkých Kostoľanoch, dňa 04.02.2019

Vyvesené: 4. 2. 2019

Dátum zvesenia: 20. 2. 2019

Zodpovedá: Eva Krajčovičová

Späť