Navigácia

Obsah

Späť

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľké Kostoľany na roky 2015 - 2025

Vyvesené: 27. 1. 2016

Dátum zvesenia: 31. 12. 2025

Zodpovedá: Eva Krajčovičová

Späť