Navigácia

Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania na vodnú stavbu verejnou vyhláškou a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania

Vyvesené: 1. 2. 2019

Dátum zvesenia: 18. 2. 2019

Zodpovedá: Monika Jamrichová

Späť