Navigácia

Obsah

Späť

VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v materskej škole a školskom zariadení MŠ, ktorých zriaďovateľom je obec Veľké Kostoľany

Vyvesené: 24. 6. 2019

Dátum zvesenia: 31. 1. 2020

Zodpovedá: Monika Jamrichová

Späť