Navigácia

Obsah

Späť

VZN č. 7/2018 o zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií

Vyvesené: 13. 12. 2018

Dátum zvesenia: 31. 12. 2025

Zodpovedá: Monika Jamrichová

Späť