Navigácia

Obsah

800. výročie Velké Kostolany objektívom Petra Kolaroviča odovdávanie hasičského vozidla
800. výročie prvej písomnej zmienky o obci Veľké Kostoľany, rok 2009 Veľké Kostoľany objektívom Petra Kolaroviča Odovzdávanie hasičského vozidla