Navigácia

Obsah

Dokumenty

Iné dokumenty

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľké Kostoľany 

 

Rokovací poriadok

 

Zásady odmeňovania

 

Program rozvoja bývania obce Veľké Kostoľany

 

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Veľké Kostoľany 2019 - 2023