Navigácia

Obsah


Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Úradná tabuľa

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Asistované sčítanie 05.05.2021 21.05.2021
Verejná vyhláška - Rohodnutie - Radové RD VYSIELAČ, BYTOVÉ DOMY VYSIELAČ - Veľké Kostoľany, infraštruktúra územia 04.05.2021 20.05.2021
Verejná vyhláška - Rozhodnutie č. 76/2021 30.04.2021 16.05.2021
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom a svoje podania nedoplnili alebo neopravili 28.04.2021 29.06.2021
Výzva pre vlastíkov lesních pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom 28.04.2021 14.05.2021
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania 27.04.2021 13.05.2021
Verejná vyhláška - Záverečné stanovisko - Optimalizácia spracovaneľských kapacít technológií pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov JAVYS, a.s. v lokalite Jaslovské Bohunice 20.04.2021 31.05.2021
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania - BETSTAV, Pavol Kolarovič 24.03.2021 30.06.2021
Verejná vyhláška - Zámer obce odpredať nehnuteľný majetok 24.03.2021 30.06.2021
Verejná vyhláška - Zámer obce odpredať nehnuteľný majetok 24.03.2021 30.06.2021
Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 01.03.2021 01.03.2022
Zverejnenie zámeny pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa 07.09.2020 08.09.2021
Zverejnenie predaja pozemku z dôvodu osobitného zreteľa 07.09.2020 08.09.2021
Zverejnenie predaja pozemku z dôvodu osobitného zreteľa 13.07.2020 15.07.2021
Zverejnenie predaja pozemku z dôvodu osobitného zreteľa 13.07.2020 15.07.2021
Zverejnenie predaja pozemku z dôvodu osobitného zreteľa 13.07.2020 15.07.2021

Všeobecne záväzné nariadenia

Rozpočet obce

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Rozpočet obce na rok 2021 29.12.2020 31.01.2022
Programový rozpočet obce 2014 - 2016 28.02.2014 31.03.2016

Program rozvoja obce Veľké Kostoľany

Sčítanie obyvateľov 2021

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Sčítanie obyvateľov 2021 12.02.2021 31.10.2021