Navigácia

Obsah

Späť

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom a svoje podania nedoplnili alebo neopravili

Vyvesené: 28. 4. 2021

Dátum zvesenia: 29. 6. 2021

Zodpovedá: Monika Jamrichová

Späť