Navigácia

Obsah

Späť

VZN č. 1/2021 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Kostoľany

Vyvesené: 9. 3. 2021

Dátum zvesenia: 25. 3. 2022

Zodpovedá: Monika Jamrichová

Späť