Navigácia

Obsah

Späť

VZN č. 2/2021 O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v ZŠ Veľké Kostoľany

Vyvesené: 10. 3. 2021

Dátum zvesenia: 10. 3. 2022

Zodpovedá: Monika Jamrichová

Späť