Navigácia

Obsah

Späť

VZN č. 3/2021 o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní na území obce Veľké Kostoľany

Vyvesené: 24. 6. 2021

Dátum zvesenia: 31. 7. 2029

Zodpovedá: Monika Jamrichová

Späť