Navigácia

Obsah

Späť

VZN č. 4/2021 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v základnej škole a školskom zariadení ZŠ, ktorých zriaďovateľom je obec Veľké Kostoľany

Vyvesené: 24. 6. 2021

Dátum zvesenia: 24. 7. 2025

Zodpovedá: Monika Jamrichová

Späť