Navigácia

Obsah

Späť

VZN č. 5/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v materskej škole a školskom zariadení MŠ, ktorých zriaďovateľom je obec Veľké Kostoľany

Vyvesené: 24. 6. 2021

Dátum zvesenia: 31. 7. 2025

Zodpovedá: Monika Jamrichová

Späť