Navigácia

Obsah

Výzva na predloženie ponuky - Odvoz a uskladnenie stavebnej sute

 

Výzva na predloženie ponuky - Odvoz a uskladnenie stavebnej sute

 

Výzva na predloženie ponuky - Dodávka plynu pre obec Veľké Kostoľany

 

Výzva na predloženie ponuky - Rekonštrukcia ČOV Veľké Kostoľany a dodávka novej technológie na čistenie splaškov v kapacite 3000 EO

 

Výzva na predloženie ponuky - Dodávka kovových prvkov pre oplotenie MŠ

 

Výzva na predloženie ponuky - Úprava cestnej komunikácie a stabilita svahu

Výzva na predloženie ponuky - Realizácia dopravnej stavby ul. Záhumenská

 

Realizácia spevnenia plôch a oplotenia areálu Základnej školy, ul. Školská, Veľké Kostoľany

 

VYZVA_NA_PREDKLADANIE_PONÚK_Dažďová_kanalizácia_I._etapa

 

Výzva na predloženie ponuky - Rekonštrukcia chodníkov a vjazdov na ul. Družstevná 2. a 5. úsek

 

Výzva na predloženie ponuky - Realizácia kanalizačných odbočiek pre jednotlivé parcely z kanalizačných stôk na ul. Záhumenská, Veľké Kostoľany