Navigácia

Obsah

Výzva na predloženie ponuky - Odvoz a uskladnenie stavebnej sute - Protokol merania

 

 

Výzva na predloženie ponuky - Rekonštrukcia vjazdov, chodníka a dobudovanie chodníka Trnavská cesta v obci Veľké Kostoľany

 

Výzva na predloženie ponuky - Nákup konvektomatu do školskej kuchyne

 

Výzva na predloženie ponuky - Prístavba garáže k hasičskej zbrojnici

 

Výzva na predloženie ponuky - Nákup stoličiek

 

Výzva na predloženie ponuky - Rozšírenie kamerového systému V. Kostoľany

 

Výzva na predloženie ponuky - Nákup konvektomatu do školskej kuchyne ZŠ Veľké Kostoľany