Menu
Obec Veľké Kostoľany
ObecVeľké Kostoľany
na začiatok
RSS Mapa webu
rozšírené vyhľadávanie

Prieskum trhu

VÝZVA - Maľovanie spoločných priestorov bytových domov Veľké Kostoľany

Prieskum trhu
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“)
I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Obec Veľké Kostoľany
Adresa organizácie: Obecný úrad, M. R. Štefánika 800/1, 922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 00 313 149
Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa organizácie (URL): www.velkekostolany.sk
Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Dobrovodská
Kontaktné miesto: Visions, s.r.o., Štefánikova 23, 917 01 Trnava
Telefón:  0907 745 169
E-mail: dobrovodska@visions.cc


Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy.
II. Opis
Názov zákazky: Maľovanie spoločných priestorov bytových domov Veľké Kostoľany

Druh zákazky: Práce

Hlavné miesto poskytovania služieb: Obec Veľké Kostoľany

NUTS kód: SK021

Stručný opis zákazky:

Predmetom zákazky je maľovanie spoločných priestorov bytových domov v obci Veľké Kostoľany v nasledovnom objeme:
Bytový dom, ul. J. Hollého 163/67, Veľké Kostoľany
Celková výmera plochy spoločných priestorov: 312,74 m2
Syntetický náter zábradlia: 18 bm
Syntetický náter sokla: 102,36 m2
Akrylovanie sádrokartónu: 35 bm

Bytový dom, ul. P. Jilemnického 910/39, Veľké Kostoľany
Celková výmera plochy spoločných priestorov: 251,99 m2
Syntetický náter zábradlia: 15 bm
Syntetický náter sokla: 75,36 m2
Akrylovanie sádrokartónu: 35 bm

Bytový dom, ul. M.R.Štefánika 911/40, Veľké Kostoľany
Celková výmera plochy spoločných priestorov: 312,74 m2
Syntetický náter zábradlia: 18 bm
Syntetický náter sokla: 102,36 m2
Akrylovanie sádrokartónu: 35 bm

Verejný obstarávateľ požaduje farebnosť náterov:

- steny farba snehová biela
- sokle farba šedá alebo béžová
- zábradlie farba šedá alebo béžová

Možnosť predloženia ponuky:
Iba na celý predmet zákazky.

Povoľuje sa predloženie variantných riešení:
Nie.

Jazyk ponuky:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 3 800,- EUR

III. Administratívne informácie

Lehota na predkladanie ponúk:

Dátum: 11.06.2014
Čas: 11:00 hod.

Ponuky musia byť doručené elektronicky (e-mailom) alebo vytlačené, na adresu a kontaktné miesto uvedené v bode I. tejto výzvy (Visions, s.r.o., Štefánikova 23, 917 01 Trnava; dobrovodska@visions.cc) .

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 30.6.2014

IV. Obsah ponuky
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
1.Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra).
2.Vyplnený Návrh na plnenie súťažných kritérií, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto Výzvy.

V. Kritériá vyhodnotenia ponúk

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky vrátane DPH.


VI. Podmienky týkajúce sa zmluvy

Doba realizácie predmetu zákazky:
16.6.2014 - 7.7.2014

Typ zmluvy:
Výsledkom prieskumu trhu bude objednávka.


VII. Doplňujúce informácie

Dátum začiatku prieskumu trhu: 05.06.2014

Príloha č. 1:


Návrh na plnenie súťažných kritérií


Predmet zákazky:
Maľovanie spoločných priestorov bytových domov Veľké Kostoľany


Verejný obstarávateľ:
Obec Veľké Kostoľany
Obecný úrad, M. R. Štefánika 800/1, 922 07 Veľké Kostoľany


 
Cena bez DPH
DPH 20%
Cena vrátane DPH

Materiál

 

Práce

 

Celková cena za predmet zákazky


- súťažné kritérium

 

 

 

Názov uchádzača:

 

Sídlo uchádzača:

 

Štatutárny zástupca uchádzača:

 

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača:

Dátum vloženia: 5. 6. 2014 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 6. 2014 0:00

Udalosti

Aktuálne počasie

dnes, streda 12. 6. 2024
zamračené 14 °C 11 °C
štvrtok 13. 6. zamračené 20/9 °C
piatok 14. 6. zamračené 21/10 °C
sobota 15. 6. slabý dážď 24/12 °C

Mobilná verzia

Mobilná verzia

Zastavme spaľovanie rádioaktívneho odpadu zo zahraničia

OTVÁRACIE HODINY ZBERNÉHO DVORA

Po: 09:00   -   18:00
St: 09:00   -   18:00
Pi: 09:00   -   18:00
So:

09:00   -   18:00