Menu
Obec Veľké Kostoľany
ObecVeľké Kostoľany
na začiatok
RSS Mapa webu
rozšírené vyhľadávanie

Prieskum trhu

VÝZVA

Prieskum trhu

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“)

I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa

 

Názov organizácie: TJ Družstevník Veľké Kostoľany

Adresa organizácie: Športová 135, 922 07 Veľké Kostoľany

IČO: 18 049 877

Krajina: Slovenská republika

 

Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Dobrovodská

Kontaktné miesto: Visions, s.r.o., Štefánikova 23, 917 01 Trnava

Telefón:  0907 745 169

E-mail: dobrovodska@visions.cc

 

 

Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy.

II. Opis

 

Názov zákazky: Nákup stavebného materiálu na prístavbu šatní a sociálnych zariadení

 

Druh zákazky: Tovary


Hlavné miesto poskytovania služieb: Obec Veľké Kostoľany

 

NUTS kód: SK021

 

Stručný opis zákazky:

 

Predmetom zákazky nákup stavebného materiálu na prístavbu šatní a sociálnych zariadení pri športovom areáli v obci Veľké Kostoľany, nachádzajúcich sa v okrese Piešťany, Obec Veľké Kostoľany, KÚ Veľké Kostoľany, zapísaných na LV č. 1700 na parcele registra C-KN č. 1581/7.

Požadované tovary sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 2. Položkovitý zoznam požadovaných tovarov.

 

Možnosť predloženia ponuky:

Iba na celý predmet zákazky.

 

Povoľuje sa predloženie variantných riešení:

Nie.

 

Jazyk ponuky:

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 9.000,- EUR

III. Administratívne informácie

 

Lehota na predkladanie ponúk:

 

Dátum: 03.09.2014

Čas: 10:00 hod.

 

Ponuky musia byť doručené elektronicky (e-mailom) alebo vytlačené, na adresu a kontaktné miesto uvedené v bode I. tejto výzvy (Visions, s.r.o., Štefánikova 23, 917 01 Trnava; dobrovodska@visions.cc) .

 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.10.2014

 

IV. Obsah ponuky

 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

 

Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra).

 

Vyplnený Návrh na plnenie súťažných kritérií, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto Výzvy.

 

Vyplnený Položkovitý zoznam požadovaných tovarov, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Výzvy.

 

 

 

V. Kritériá vyhodnotenia ponúk

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky vrátane DPH.

 

 

VI. Podmienky týkajúce sa zmluvy

 

Doba realizácie predmetu zákazky:

10 dní od vystavenia objednávky

 

Typ zmluvy:

Výsledkom prieskumu trhu bude objednávka.

 

 

VII. Doplňujúce informácie

 

Dátum začiatku prieskumu trhu: 20.08.2014

Príloha č. 1:

 

 

Návrh na plnenie súťažných kritérií

 

 

Predmet zákazky:

Nákup stavebného materiálu na prístavbu šatní a sociálnych zariadení

 

 

Verejný obstarávateľ:

TJ Družstevník Veľké Kostoľany

Športová 135, 922 07 Veľké Kostoľany

 

 

 

 

Cena bez DPH

DPH 20%

Cena vrátane DPH

 

Celková cena za predmet zákazky

 

 

- súťažné kritérium

 

 

 

 

 

 

 

Názov uchádzača:

 

 

 

Sídlo uchádzača:

 

 

 

Štatutárny zástupca uchádzača:

 

 

 

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača:

 

 

 

 

Príloha č. 2:

 

Položkový zoznam tovarov

 

 

Predmet zákazky:

Osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovné náradie

 

 

Verejný obstarávateľ:

TJ Družstevník Veľké Kostoľany

Športová 135, 922 07 Veľké Kostoľany

 

 

Položka

Množstvo

Jednotková cena (v Eur) bez DPH

Cena celkom (v EUR) bez DPH

Betón základných pásov

15 m3

 

 

Betón základovej platne (podlaha)

10 m3

 

 

Murivo základových pásov DT 50x40x25

60 ks

 

 

Tehla 365x175x175

2300 ks

 

 

IPA

80 m2

 

 

Penetrák - náterová tekutina

27 litrov

 

 

Polystyrén 50 mm

80 m2

 

 

Fólia stavebná ( pod poter)

200 m2

 

 

Anhydridový poter

6,5 t

 

 

Vorspritzer 2 mm

82 m2

 

 

Vnútorná omietka stropov MPI 25

82 m2

 

 

Prednástrek vnútorných stien Vorspritzer 2 mm

210 m2

 

 

Vnútorná omietka stien MPI 25

210 m2

 

 

Prednástrek vonkajších stien Vorspritzer 2 mm

105 m2

 

 

Vonkajšia omietka MPA35

105 m2

 

 

Dlaždice keramické 200x200 mm

35 m2

 

 

Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké

85 m2

 

 

Betónový strop panelový r. 200 mm

70 m2

 

 

Kari rohož

0,36 t

 

 

Zárubne 60x197x10 mm

2 ks

 

 

Zárubne 80x197x10 mm

2 ks

 

 

Dvere vnútorné haldké jednokrídlové 60x197 mm

2 ks

 

 

Dvere vnútorné haldké jednokrídlové 80x197 mm

2 ks

 

 

Plastové okno Salamander H/B 1200/600, jednokrídlové, otváravo-sklopné

2 ks

 

 

Plastové okno Salamander H/B 1800/600, jednokrídlové, otváravo-sklopné

3 ks

 

 

Výlevka so spodným výtoko, priemer 100 mm

1 ks

 

 

Umývadlo 55 cm

6 ks

 

 

Pisoár biely 4410V

3 ks

 

 

WC misa Norma kombi 2407.4 šikmý odpad

2 ks

 

 

Umývadlová batéria páková

7 ks

 

 

Lepidlo na lepenie obkladov a dlažby na 70 m2

 

 

 

Celková suma za predmet zákazky bez DPH

 

DPH 20 %

 

Celková suma za predmet zákazky s DPH (v EUR)

(súťažné kritérium)

 

 

 

Názov uchádzača:

 

 

 

 

Sídlo uchádzača:

 

 

 

 

Štatutárny zástupca uchádzača:

 

 

 

 

 

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača:

Dátum vloženia: 20. 8. 2014 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 8. 2014 0:00

Udalosti

Aktuálne počasie

dnes, streda 12. 6. 2024
zamračené 14 °C 11 °C
štvrtok 13. 6. zamračené 20/9 °C
piatok 14. 6. zamračené 21/10 °C
sobota 15. 6. slabý dážď 24/12 °C

Mobilná verzia

Mobilná verzia

Zastavme spaľovanie rádioaktívneho odpadu zo zahraničia

OTVÁRACIE HODINY ZBERNÉHO DVORA

Po: 09:00   -   18:00
St: 09:00   -   18:00
Pi: 09:00   -   18:00
So:

09:00   -   18:00