Menu
Obec Veľké Kostoľany
ObecVeľké Kostoľany
na začiatok
RSS Mapa webu
rozšírené vyhľadávanie

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ

.

Starosta obce Veľké Kostoľany

podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z.

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenia funkcie riaditeľa

Základnej školy, Školská 5, Veľké Kostoľany

 

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

- odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný

druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z.z.

o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších

predpisov

- absolvovanie 1. atestácie (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada)

- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

- občianska a morálna bezúhonnosť

- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku

- znalosť PC

- predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja základnej školy ( v rozsahu minimálne 4

strany)

- riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti

- flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť

- vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu

 

Zoznam požadovaných dokladov:

- žiadosť o účasť na výberovom konaní

- overené kópie dokladov o vzdelaní

- doklad o dĺžke pedagogickej praxe

- štruktúrovaný profesijný životopis

- písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy

- doklad o absolvovaní 1. atestácie

- výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace)

- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle

§ 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších

predpisov

 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Prihlášku do výberového konania doručte do 16. septembra 2014 na adresu:

Obec Veľké Kostoľany, M. R. Štefánika 800/1, 922 07 Veľké Kostoľany.

Obálku označte heslom ,,Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ”.

Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, rada školy.

Ďalšie informácie: tel./fax:033/778 11 02 – obec Veľké Kostoľany, e-mail: velkekostolany@velkekostolany.sk

 

Veľké Kostoľany, 26. augusta 2014

 

 

 

Mgr. Gilbert Liška

starosta obce

Dátum vloženia: 26. 8. 2014 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 8. 2014 0:00

Udalosti

Aktuálne počasie

dnes, streda 12. 6. 2024
zamračené 14 °C 11 °C
štvrtok 13. 6. zamračené 20/9 °C
piatok 14. 6. zamračené 21/10 °C
sobota 15. 6. slabý dážď 24/12 °C

Mobilná verzia

Mobilná verzia

Zastavme spaľovanie rádioaktívneho odpadu zo zahraničia

OTVÁRACIE HODINY ZBERNÉHO DVORA

Po: 09:00   -   18:00
St: 09:00   -   18:00
Pi: 09:00   -   18:00
So:

09:00   -   18:00