Katelstav

KATELSTAV, s.r.o.

 

OIK

OIK - Občianska informačná komisia Jaslovské Bohunice

 

APPP

ASOCIÁCIA PRACOVNÍKOV V POMÁHAJÚCICH PROFESIÁCH

 

Navigácia

Obsah


 

  Aktuality a informácie

Výpadky KT

Katelstav s.r.o. oznamuje občanom, že výpadky káblovej televízie sú spôsobené výmenou zosilovačov na trasách KT z dôvodu spustenia internetu do káblovej televízie. 

25. 5. - 6. 6. 2015

Geodetické a kartografické služby

Geodetické a kartografické služby Lehota na predkladanie ponúk do 05.06.2015 do 14:00 hod.

Úradná tabuľaZobraziť viac

20. 5. - 29. 6. 2015

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu a dostavbu ČOV Veľké Kostoľany

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu a dostavbu ČOV Veľké Kostoľany lehota na predkladanie ponúk: 28.05.2015 do 14:00 hod.

Úradná tabuľaZobraziť viac

30. 4. - 31. 7. 2015

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú bez dodávky elektriny tieto ulice a lokality dňa: 03.07.2015 od 12:00 do 15:00 hod. ul.

Úradná tabuľaZobraziť viac

27. 4. 2015

Zasadnutie zo dňa 22.04.2015

Zápisnice OZDokument na stiahnutie

23. 4. - 30. 11. 2015

Tenisový oddiel Veľké Kostoľany

Rozpis zápasov ZSTZ družstvá

Športovné podujatiaZobraziť viac

23. 4. - 31. 12. 2015

Rozpočet obce na rok 2015

rozpočet príjmov 2015 rozpočet výdavkov, strana 1 rozpočet výdavkov, strana 2 rozpočet výdavkov, strana 3 rozpočet výdavkov, strana 4 rozpočet výdavkov, strana 5

Úradná tabuľaZobraziť viac

26. 2. 2015

Zasadnutie zo dňa 11.02.2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ 11.02.2015

Nový súborDokument na stiahnutie

16. 12. 2014

Zasadnutie zo dňa 10.12.2014

Nový súborDokument na stiahnutie

12. 12. 2014 - 31. 12. 2017

VZN č. 8 O dani za ubytovanie

VZN č. 8 O dani za ubytovanie

Úradná tabuľaZobraziť viac

12. 12. 2014 - 31. 12. 2017

VZN č. 7 O prevádzkovom poriadku pohrebiska obce

VZN č. 7 O prevádzkovom poriadku pohrebiska obce

Úradná tabuľaZobraziť viac

12. 12. 2014 - 31. 12. 2017

VZN č. 6 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach obce

VZN č. 6 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach obce

Úradná tabuľaZobraziť viac

12. 12. 2014 - 31. 12. 2017

VZN č. 5 O dani z nehnuteľnosti

VZN č. 5 O dani z nehnuteľnosti

Úradná tabuľaZobraziť viac

12. 12. 2014 - 31. 12. 2017

VZN č. 4 O dani za psa

VZN č. 4 O dani za psa

Úradná tabuľaZobraziť viac

12. 12. 2014 - 31. 12. 2017

VZN č. 3 O dani za užívanie verejného priestranstva

VZN č. 3 O dani za užívanie verejného priestranstva

Úradná tabuľaZobraziť viac

28. 10. 2014

Zasadnutie zo dňa 22.10.2014

Nový súborDokument na stiahnutie