Katelstav

KATELSTAV, s.r.o.

 

OIK

OIK - Občianska informačná komisia Jaslovské Bohunice

 

APPP

ASOCIÁCIA PRACOVNÍKOV V POMÁHAJÚCICH PROFESIÁCH

 

Navigácia

Obsah

Vývoz komunálneho a separovaného odpadu pre rok 2015
  komunálny odpad separovaný odpad
február 9.2.     23.2. 3.2.
marec 9.3.     23.3. 3.3.       31.3.
apríl 6.4.     20.4. 28.4.
máj 4.5.     18.5. 26.5.
jún 1.6.     15.6.    29.6. 23.6.
júl 13.7.   27.7. 21.7.
august 10.8.   24.8. 18.8.
september 7.9.     21.9. 15.9.
október 5.10.    19.10. 13.10.
november 16.11.   30.11. 10.11.
december 14.12.   28.12. 8.12.

 

 

 

 


 

  Aktuality a informácie

 

26. 2. 2015

Zasadnutie zo dňa 11.02.2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ 11.02.2015

Zápisnice OZDokument na stiahnutie

26. 2. - 14. 3. 2015

Vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lehota na predkladanie ponúk: 06.03.2015 do 10:00 hod.

Úradná tabuľaZobraziť viac

24. 2. - 12. 3. 2015

Dobudovanie skladovacej kapacity medziskladu vyhoreného jadrového paliva v lokalite Jaslovské Bohunice

zaslanie správy o hodnotení strana 2

Úradná tabuľaZobraziť viac

23. 2. - 11. 3. 2015

Pozvánka na verejné prerokovanie správy o hodnotení - Vyraďovanie jadrovej elektrárne A1 III. a IV. etapa

Pozvánka na verejné prerokovanie správy o hodnotení ​ ​

Úradná tabuľaZobraziť viac

20. 2. - 8. 3. 2015

Nákup kancelárskych potrieb

Výzva na predloženie ponuky lehota na predkladanie ponúk: 27.2.2015 do 10:00 hod.

Úradná tabuľaZobraziť viac

16. 2. - 4. 3. 2015

"Vyraďovanie jadrovej elektrárne A1 III.etapa a IV.etapa" - zaslanie správy o hodnotení

správa o hodnotení na stiahnutie tu: strana 1 strana 2

Úradná tabuľaZobraziť viac

16. 12. 2014

Zasadnutie zo dňa 10.12.2014

Nový súborDokument na stiahnutie

12. 12. 2014 - 31. 12. 2017

VZN č. 8 O dani za ubytovanie

VZN č. 8 O dani za ubytovanie

Úradná tabuľaZobraziť viac

12. 12. 2014 - 31. 12. 2017

VZN č. 7 O prevádzkovom poriadku pohrebiska obce

VZN č. 7 O prevádzkovom poriadku pohrebiska obce

Úradná tabuľaZobraziť viac

12. 12. 2014 - 31. 12. 2017

VZN č. 6 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach obce

VZN č. 6 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach obce

Úradná tabuľaZobraziť viac

12. 12. 2014 - 31. 12. 2017

VZN č. 5 O dani z nehnuteľnosti

VZN č. 5 O dani z nehnuteľnosti

Úradná tabuľaZobraziť viac

12. 12. 2014 - 31. 12. 2017

VZN č. 4 O dani za psa

VZN č. 4 O dani za psa

Úradná tabuľaZobraziť viac

12. 12. 2014 - 31. 12. 2017

VZN č. 3 O dani za užívanie verejného priestranstva

VZN č. 3 O dani za užívanie verejného priestranstva

Úradná tabuľaZobraziť viac

28. 10. 2014

Zasadnutie zo dňa 22.10.2014

Nový súborDokument na stiahnutie

20. 10. 2014 - 31. 12. 2017

Rok 2014

VZN č. 1 - O určení názvu ulíc VZN č. 2 - O určení vyhradených plôch na verejných priestranstvách na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane

Úradná tabuľaZobraziť viac