Katelstav

KATELSTAV, s.r.o.

 

OIK

OIK - Občianska informačná komisia Jaslovské Bohunice

Navigácia

Obsah

 

Obecný úrad oznamuje občanom,

 

ktorí si postavili rodinné domy v rokoch 2011 až 2015 alebo plánujú v blízkej budúcnosti výstavbu domu a  majú záujem o výstavbu kanalizačnej odbočky na pripojenie domovej kanalizácie, aby písomne požiadali obecný úrad o jej realizáciu. V žiadosti je potrebné uviesť:

  •  dátum kolaudácie,
  • dátum vydaného právoplatného stavebného povolenia, prípadne dátum začatia stavebného konania.

V prípade výstavby odbočenia na pripojenie k stavebnému pozemku je potrebné uviesť predpokladaný termín začatia stavby.

Každý žiadateľ uvedie vo svojej žiadosti číslo parcely ku ktorej má byť odbočka postavená, číslo domu a názov ulice.

 

Harmonogram výstavby kanalizácie v obci:

 

Športová: 1. júl - 15. august

Piešťanská, Záhumenská (smer od Piešťanskej): 10. august - 15. september

Družstevná (od križovatky po Potočnú), Potočná, Zahumenská (od domu p. Žabčíka): 27. júl - 30. september

Mierová: 1.júl - 30. august

Štúrova, Poľná: 15. júl - 30. september

Družstevná: 10. august - 30. september

Sadová, Hlboká: 15. august - 15. október

Aktuálne informácie

25.11.2015 - 11.12.2015

Oznámenie o vyzdvihnutí doporučenej zásielky občanovi, ktorý má trvalý pobyt Obec Veľké Kostoľany

Detail Úradná tabuľa

25.11.2015 - 02.12.2015

Informácia o začatom správnom konaní v k.ú Veľké Kostoľany - výrub drevín

Detail Úradná tabuľa

24.11.2015 - 09.12.2015

Návrhy VZN obce Veľké Kostoľany na rok 2016

Detail Úradná tabuľa

20.11.2015 - 31.12.2015

Zápisnica č. 7/2015 zo zasadnutia OZ zo dňa 18. novembra 2015

Detail Úradná tabuľa

19.11.2015 - 05.03.2016

Voľby do NR SR 2016

Detail Úradná tabuľa