Katelstav

KATELSTAV, s.r.o.

 

OIK

OIK - Občianska informačná komisia Jaslovské Bohunice

 

APPP

ASOCIÁCIA PRACOVNÍKOV V POMÁHAJÚCICH PROFESIÁCH

 

Navigácia

Obsah

Spoločnosť SPP - distribúcia si Vás ako prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu na Slovensku dovoľuje informovať o existencii nového komunikačného kanála na podanie žiadosti o pripojenie.

Doteraz mohli záujemcovia o odber zemného plynu podať žiadosť o pripojenie buď osobne v niektorej zo zákazníckych kancelárií pre pripájanie alebo zaslať žiadosť poštou, prípadne emailom. 

Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s., zriadila novú bezplatnú elektronickú aplikáciu ON-LINE  FORMULÁRE, vďaka ktorej môžu záujemcovia o odber zemného plynu podať žiadosť o pripojenie už aj elektronicky.                    plagát na stiahnutie

Táto  aplikácia  umožňuje zákazníkom posielať žiadosti o pripojenie z pohodlia domova a zároveň dobu vybavovania žiadostí významne skracuje. 

Služba predkladania žiadostí prostredníctvom ON-LINE FORMULÁROV je určená najmä zákazníkom, ktorí uprednostňujú elektronický kontakt pred návštevou zákazníckych kancelárií alebo zasielaním vyplnených žiadostí poštou.

Zákazníci môžu podať elektronicky:

·         žiadosť o pripojenie do distribučnej siete, 

·         žiadosť o technickú zmenu na existujúcom odbernom mieste alebo 

·         žiadosť o montáž meradla. 

ON-LINE FORMULÁRE  prinášajú okrem významného šetrenia času aj pohodlné a prehľadné podanie žiadosti vďaka pomocným interaktívnym napovedám. Služba je navyše k dispozícii nepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Doba vybavenia žiadostí sa tak môže skrátiť až o 10 dní

  

 

Vývoz komunálneho a separovaného odpadu pre rok 2015
  komunálny odpad separovaný odpad
február 9.2.     23.2. 3.2.
marec 9.3.     23.3. 3.3.       31.3.
apríl 6.4.     20.4. 28.4.
máj 4.5.     18.5. 26.5.
jún 1.6.     15.6.    29.6. 23.6.
júl 13.7.   27.7. 21.7.
august 10.8.   24.8. 18.8.
september 7.9.     21.9. 15.9.
október 5.10.    19.10. 13.10.
november 16.11.   30.11. 10.11.
december 14.12.   28.12. 8.12.

 

 

 

 


 

  Aktuality a informácie

Katelstav s.r.o. oznamuje občanom, že výpadky televíznych programov sú spôsobené poruchou káblovej televízie. Tieto programy môžete sledovať, ak si preladíte systém do analógovej verzie. Na oprave intenzívne pracujeme a bude odstránená v krátkej dobe. Prosíme občanov o trpezlivosť.

27. 3. - 12. 4. 2015

VO - Čistenie obce cestným zametačom

Verejné obstarávanie - Čistenie obce cestným zametačom Lehota na predkladanie ponúk: 27.03.2015 do 10:00 hod.

Úradná tabuľaZobraziť viac

27. 3. - 12. 4. 2015

VO - Poskytovanie poradenskej činnosti pri zabezpečení verejného obstarávania​

Verejné obstarávanie: Poskytovanie poradenskej činnosti pri zabezpečení verejného obstarávania​ Lehota na podávanie ponúk: 02.04.2015 do 10:00 hod.

Úradná tabuľaZobraziť viac

27. 3. - 12. 4. 2015

Oznámenie - výzva

Vážení občania, v súčasnosti sme začali prípravné práce na tvorbe rozvojového dokumentu obce – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľké Kostoľany na roky 2015 – 2025 (PHSR).

Úradná tabuľaZobraziť viac

16. 3. 2015

Informácia SPP pre stavebníkov RD

Informácia pre stavebníkov RD - povinnosti stavebníka

AktuálneZobraziť viac

26. 2. 2015

Zasadnutie zo dňa 11.02.2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ 11.02.2015

Zápisnice OZDokument na stiahnutie

16. 12. 2014

Zasadnutie zo dňa 10.12.2014

Nový súborDokument na stiahnutie

12. 12. 2014 - 31. 12. 2017

VZN č. 8 O dani za ubytovanie

VZN č. 8 O dani za ubytovanie

Úradná tabuľaZobraziť viac

12. 12. 2014 - 31. 12. 2017

VZN č. 7 O prevádzkovom poriadku pohrebiska obce

VZN č. 7 O prevádzkovom poriadku pohrebiska obce

Úradná tabuľaZobraziť viac

12. 12. 2014 - 31. 12. 2017

VZN č. 6 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach obce

VZN č. 6 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach obce

Úradná tabuľaZobraziť viac

12. 12. 2014 - 31. 12. 2017

VZN č. 5 O dani z nehnuteľnosti

VZN č. 5 O dani z nehnuteľnosti

Úradná tabuľaZobraziť viac

12. 12. 2014 - 31. 12. 2017

VZN č. 4 O dani za psa

VZN č. 4 O dani za psa

Úradná tabuľaZobraziť viac

12. 12. 2014 - 31. 12. 2017

VZN č. 3 O dani za užívanie verejného priestranstva

VZN č. 3 O dani za užívanie verejného priestranstva

Úradná tabuľaZobraziť viac

28. 10. 2014

Zasadnutie zo dňa 22.10.2014

Nový súborDokument na stiahnutie

20. 10. 2014 - 31. 12. 2017

Rok 2014

VZN č. 1 - O určení názvu ulíc VZN č. 2 - O určení vyhradených plôch na verejných priestranstvách na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane

Úradná tabuľaZobraziť viac